Nytt år är här och nya avtal för inköp av varor, produkter och förbrukning börjar gälla. Även övriga justeringar såsom hyra, el mm ändras fr.o.m. 1/1 och det innebär fördyrade omkostnader. Detta gör att vi måste höja våra priser från årsskiftet. Hoppas du som kund har förståelse för detta!/ ÄGARE Mia Viltok